Cookies


Introduktion
När du besöker vår hemsida samlas det in information om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll, och öka värdet på de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att det ska samlas in information, bör du ta bort dina cookies (se instruktioner) och avstå från ytterligare användning av webbplatsen. Nedan förklarar vi vilken information som samlas in och syftet med detta.

Cookies
Sajten använder ”cookies”, som är en textfil som lagras på din dator, mobil el. motsvarande i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.

Om du tar bort eller blockerar cookies blir annonserna mindre relevanta för dig och uppträder oftare. Du kan dessutom riskera att webbplatsen inte fungerar som den ska, och att det finns innehåll du inte får tillgång till.
Integritetspolicy

Integritetspolicy


Allmänt
Personuppgifter är all slags information som på ett eller annat sätt kan tillskrivas dig. När du använder vår hemsida samlar vi in ​​och bearbetar en mängd sådan information. Det sker t.ex. genom allmän tillgång till innehåll eller ifyllande av t.ex. arbets-och kontaktformulär.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av upplysningar: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du själv uttryckligen ger medgivande och själv anger informationen behandlas dessutom: Namn, telefonnummer och e-post.

Säkerhet
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina data oavsiktligt eller olagligen tas bort, publiceras, förloras, försämras eller röjs för obehöriga, missbrukas eller för övrigt behandlas i strid med lagen.

Syfte
Informationen används för att identifiera dig som användare och visa de annonser som sannolikt är mest relevanta för dig, och för att kunna leverera de tjänster du begär, som t.ex. att bli kontaktad angående en tjänst. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringstid
Informationen lagras under den tid som är tillåtet enligt lag, och vi raderar den när den inte längre behövs. Perioden beror på informationstypen och anledningen till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information kommer att raderas.

Vidarelämning av information
Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och ev. klickar på, geografisk plats, kön och åldersgrupp, etc. ges vidare till tredje part om det är relevant.

Dessutom använder vi ett antal tredjeparter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar enbart information för vår räkning, och får inte använda den för egna syften.

Vidaregivande av personuppgifter som namn och e-post, etc. sker bara om du ger samtycke till det. Vi använder bara databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information ett tillräckligt skydd.

Tillgång och klagomål
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan när som helst invända mot användningen av den informationen. Du kan också återkalla ditt medgivande om att informationen om dig behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är fel har du rätt till att de ändras eller tas bort. Förfrågningar om detta kan göras till: hosta@hosta.dk. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du också kontakta Dataskyddsmyndigheten.