Partnership Manufacturing

Vi arbetar aktivt med begreppet “Partnership Manufacturing”, så att vi hela tiden kan vara en attraktiv partner för våra kunder, anställda och leverantörer. Det innebär att vi fokuserar på att vara sparringpartner när det gäller din process och produktdesign. Tillsammans kan vi optimera hela värdekedjan och förbättra din produkt och ditt resultat. Du får nytta av vår erfarenhet, kunskap inom stål och kompetens utöver själva produktionen, eftersom vi är din partner i hela värdekedjan. Vi kan hantera prototyp, planering, materialanskaffning, produktion, montering, vidareutveckling, kvalitetssäkring, emballering och logistik – en process som kan gynna pris, kvalitet, dina kunder och i slutändan din affärsverksamhet. Dessutom hanterar vi alla aspekter av uppdraget med stark känsla för detaljerna – från kantbockning och svetsning till leverans.

Vi uppfyller gärna dina individuella behov kring design. Vi kan exempelvis ytbehandla komponenterna i samarbete med några av Danmarks bästa ytbehandlare. Dessutom erbjuder vi lagerhållning och leverans direkt till din kund eller som del till din färdiga produkt.

Som projektledare ser vi till att alla processer utförs optimalt och att produkten levereras i tid. Som kund har du bara en kontakt som följer projektet genom hela processen.

Vi har levererat totallösningar för många olika produkter; från möbler till industriprodukter.

Hosta Industries A/S - En underleverandør inden for stål

En korrekt kultur

Vi anser att det egentligen kan sägas ganska enkelt – “korrekthet” är en av våra viktigaste värderingar. Hosta Industries arbetar med alla aspekter av uppdraget, och i processen med dig som kund, utifrån korrekthet. Vi vill vara din tillverkningspartner och samarbeta med dig för att utveckla och optimera din produkt.

Vår utgångspunkt är en sund och stark kultur och hos oss vet alla anställda vad korrekthet innebär i din värld – att du kan lita på att vi håller vad vi lovar och alltid ger dig service, kvalitet och leverans som matchar dina förväntningar. Ditt uppdrag följs ända in i mål av fasta kontaktpersoner som känner till ditt företags behov – det är vad vi avser med god service.

Hosta Industries måste vara ett kompetenscentrum inom stål där vi optimerar värdekedjan för våra kunder och förbättrar deras produkt och resultat.

Your Manufacturing Partner in Steel
Vi arbetar målinriktat med begreppet Partnership Manufacturing. Detta säkerställer att vi är våra kunders prioriterade leverantör av komplex stålbearbetning med kompletterande processer och tjänster. Vi vill vara en professionell och attraktiv partner genom hela processen; från idé och design till färdig, levererad produkt och skapa värde genom vår expertis, teknik och kapacitet.

En ordentlig kultur
Hos oss vet alla anställda vad korrekthet innebär – att både kunder och medarbetare kan lita på att vi håller vad vi lovar och alltid ger service, kvalitet och leverans som matchar kundens förväntningar. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats med en sund kultur där det finns plats för alla.

Kunskap är något vi delar
Vi är ett företag som vet att tillsammans är vi starkare. Vi utbyter kunskap i våra interna team, i företaget i det dagliga arbetet och vi ingår samarbeten som optimerar våra kunders processer. Det är viktigt för oss att vi använder vår kunskap för att utveckla oss själva och våra kunder.

Kvalitet och utveckling
På Hosta Industries har vi ett starkt driv. Vår drivkraft är en strävan efter att leverera högsta kvalitet och att vara i framkant inom vårt område till våra kunders fördel. Vi sätter ambitiösa mål och är villiga att göra en extra insats för att ständigt utvecklas.

Hosta Industries grundades 1973 av Orla Mosevang och har sedan dess varit en ledande leverantör till metallindustrin i Danmark och utomlands. Vi är övertygade om att vår stabila och positiva utveckling tar avstamp i våra kunders förtroende och vår eviga strävan efter att skapa värde för våra kunder.

Från en blygsam start i lokaler på 130 m2 har Hosta Industries i dag över 15 000 m2 stora produktionslokaler i industriområdet i Hjallerup på Nordjylland.

Företaget ägs och drivs i dag av Christian Mosevang.

Hosta Industries har från början haft en stabil och positiv utveckling och framstår i dag som ett modernt och välkonsoliderat företag.

Hosta Industries A/S kommer att vara stängd för sommarlovet under vecka 29, 30 och 31.

Från början av 1973 har Hosta Industries strävat efter att leverera bästa möjliga produkt åt sina kunder. Som ett verktyg för metodstyrning med avsikt att uppnå högsta kvalitet införde vi 1993 kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001 som i dag efterlevs i hela huset. Detta genomsyrar hela verksamheten där alla anställda alltid gör sitt bästa för att leverera den goda kvalitet som kännetecknar Hosta Industries.

Miljö och arbetsmiljö är också viktiga fokusområden, och våra certifieringar bidrar till att upprätthålla ständig medvetenhet om miljö och arbetsmiljö samt efterlevnad av gällande lagar. Hosta Industries är certifierat enligt följande standarder:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • OHSAS 18001:2008
Läs mer om våra certifieringar

Det är en grundläggande del av Hosta Industries att visa ansvar gentemot det lokala samhället, miljön och människorna. Detta gör vi genom att arbeta med sociala, miljömässiga och personalrelaterade områden – där vi kan koppla verksamheten med socialt ansvar.

Läs mer om samhällsansvar

Bli kontaktad

Vi kontaktar dig när du har tid.

Skriv dina uppgifter här.

Du kan också kontakta oss på telefon +45 98 28 16 77