Kapacitet för dina behov

På Hosta Industries kan du anpassa dina interna processer så att lagernivån hos dina kunder minimeras.

Vi har många års erfarenhet av just in time-leveranser till kunder som liksom oss arbetar med LEAN, Toyota Production System eller liknande.

Ett tätt samarbete kring just in time-leveranser ger ett stort utbyte för båda parter. Hosta Industries har möjlighet att kontinuerligt anpassa kapaciteten, och ditt företag har på så sätt en försäkran om att produkterna finns tillgängliga i den omfattning som behövs.

Kontakta oss för att få veta mer om de möjligheter vi erbjuder för just in time-leveranser.

Second source

Vår produktionssetup gör det möjligt att möta kundernas behov av extra kapacitet med kort varsel. Behöver du en second source för det ni själv producerar kan vi hjälpa till. Vår flexibilitet och stora kapacitet gör det möjligt att organisera produktionen utifrån dina behov.

Bli kontaktad

Vi kontaktar dig när du har tid.

Skriv dina uppgifter här.

Du kan också kontakta oss på telefon +45 98 28 16 77