Vår kompetens, din styrka

På Hosta Industries förstår vi att våra kunder har specifika behov – därför får du alltid nytta av vår kompetens när vi samarbetar om din produkt. Särskilt i produktutvecklingen kan det vara bra att ha en sparringpartner med erfarenhet och teknisk kunskap.

Produktutveckling kan vara en utmaning eftersom konstruktören helst ska ha alla processer i åtanke när de första strecken dras. För att uppnå en konstruktion som gynnar produktens egenskaper, processäkerheten och konkurrenskraft krävs en enorm kunskap om produkten, tillverkningsprocesserna och processflödet. Det kan vara små detaljer som avgör skillnaden för huruvida en byggprocess är säker och konkurrenskraftig eller inte. Det krävs en stor insats för att hålla sig ajour med de senaste tillverkningsprocesserna – något som vi på Hosta Industries naturligtvis gör med glädje för att få vara prioriterad leverantör till våra kunder.

Sparring och rådgivning

Hosta Industries har mer än 40 års erfarenhet inom tillverkningsindustrin. Den erfarenheten ställer vi till ert förfogande när vi erbjuder tekniskt stöd och rådgivning till kunder som har en produkt som behöver optimeras inför produktion. Vi känner till de många aspekter som man måste ta hänsyn till när det gäller designen för tillverkning, och vår erfarenhet är att våra kunskaper kan vara fördelaktiga i utvecklandet av din produkt i denna process.

Kontakta oss för att få höra hur vi kan bidra till att göra din produkt konkurrenskraftig i förhållande till dina behov.

Du är också välkommen att läsa ännu mer om vår tekniska sparring och rådgivning.

Vår kompetens, kundens besparing

 

Med hjälp av processoptimering reducerades svetstiden på kundens konstruktion som används inom jordbruket med 46 % jämfört med tidigare.

 

Läs mer om caset

TIG-svetsning

Bli kontaktad

Vi kontaktar dig när du har tid.

Skriv dina uppgifter här.

Du kan också kontakta oss på telefon +45 98 28 16 77