Brist på arbetskraft – framtidens utmaning

14/12-2017

Bristen på kvalificerad arbetskraft och för få ungdomar som väljer en yrkesutbildning, är utmaningar som många branscher i Danmark står inför. Samtidigt väljer många medarbetare från Östeuropa att flytta hem igen för att villkoren i deras hemländer har förbättrats vilket i sin tur ökar bristen på arbetskraft ytterligare. Som underleverantör, som arbetar med många olika processer och med anställda med många olika färdigheter, är utbildning och kompetensutveckling ett viktigt fokusområde hos oss på Hosta Industries. Teknik och automatisering tar oss bara en bit på vägen – det är de skickliga medarbetarna som säkerställer hög kvalitet och bra lösningar för kunden. Men hur agerar vi i förhållande till det?

Arbetskraft och kompetensutveckling på agendan
Arbetskraft och kompetensutveckling är redan på den politiska agendan, som genom trepartsavtal ger bättre möjligheter för företagen att skicka sina medarbetare på kurser samt kvalitetsökning på efterutbildningsområdet.

Hos Hosta Industries är kompetensutveckling ett strategiskt fokusområde för att säkerställa låg personalomsättning och kvalificerad personal som kan möta kundernas höga kvalitetsstandarder och vi har byggt upp ett gott och fruktbart samarbete med både kommunen och arbetsförmedlingen. Vi fokuserar på att upprätthålla företagets kvalifikationer, för att höja nivån och göra det enkelt för våra kunder att välja oss som sin stabila underleverantör.

Med nyvalda regionalråds- och lokala politiker blir det spännande att följa vilka ramar de ställer för att säkerställa gott samarbete om kompetent arbetskraft och därmed vår konkurrenskraft.

Produktionen flyttas hem – nya möjligheter
Brist på arbetskraft är inte bara en utmaning i Danmark, utan också utomlands, och det gör outsourcing till exempelvis Östeuropa mindre lönsamt än tidigare. Vi finner att danska tillverkare i allt högre grad drar produktion tillbaka till Danmark. Det representerar emellertid inte bara problem utan också nya möjligheter.

Ett bra exempel är en ny kund som hade utmaningar med kvalitets- och leveranssäkerhet från sin leverantör i Östeuropa. Man ville höja kvaliteten och uppnå stabila leveranser. Inledningsvis kunde vi inte konkurrera om pris, men efter en noggrann granskning av komponenterna i produkterna och en undersökning av automatiseringsalternativen kunde vi matcha kundernas förväntningar – både på kvalitet, leverans och pris. Kunden erbjöds därefter möjligheten att erbjuda produkterna till en stor biltillverkare, våra leveranser testades och godkändes i både Tyskland och Japan, och nu har kunden ingått ett unikt samarbete där kvalitet och säkerhet råder över allt annat.

Kunskapssamarbete skapar värde – också på lång sikt
Det är viktigt att i framtiden det även knyts tätare kopplingar mellan företag och yrkesskolor, universitet och grundskolor. I september samarbetade vi med AAU Racing på ett evenemang för anställda, studerade från ett brett utbud av utbildningsinstitutioner och företrädare från bland annat dansk industri och kommuner. Fokus ligger på samarbete och dialog för att skapa ännu närmare band.

Dessutom har vi etablerat samarbete med UCN, AAU och andra utbildningsinstitutioner, som praktikplatser och projektsamarbeten och vår erfarenhet är att det skapar stort värde för oss och för studenterna. Nästa steg är att fokusera ännu mer på samarbete med grundskolorna så att vi kan säkerställa kvalificerad personal på lång sikt och bidra till att fokusera på de många spännande möjligheter som finns inom yrkesutbildningarna.

Många nyheter väntar under 2018
Det nya året erbjuder, förutom många nya, spännande produktionsinitiativ, även nyheter angående vår image. Här är en liten smygtitt – vi ser fram till att visa mer i början av 2018.

Med dessa ord önskar jag er alla en god jul och ett gott nytt år!