Vår kompetens, kundens besparing

Kunden hade en önskan om optimering av svetstid i deras konstruktion som används inom jordbruket. De frågade därför Hosta Industries vad vi kunde rekommendera för att optimera produktionen av objektet.

Hosta Industries gick igenom konstruktionen med kundens tekniker för att tydliggöra vilka egenskaper och kravspecifikationer konstruktionen hade. Baserat på vår erfarenhet och kunskap inom tillverkningsteknik lade vi fram förslag på hur man genom att använda rörlaserskärning och planlaserskärning kan använda plugg och hål. Dessutom kunde CNC-bearbetning av insatser ändras så att man lättare kunde fixera dem, och så att man kunde göra utskärningar för gängade insatser.

Med dessa optimeringslösningar uppnådde kunden en fixering vid svetsning utan användning av mätverktyg. Man behövde bara ta vissa kontrollmått och svetstiden reducerades med 46 % jämfört med tidigare.

TIG-svetsning

En komplett underleverantör

På Hosta Industries hanterar vi hela processen gällande din produkt – så att du bara behöver bara en underleverantör. Vi ger dig mer än bara produktion av dina objekt. Du får en sparringpartner som vet vilka val som ska göras för att du ska få de bästa resultaten baserat på dina behov.

Med vår sparring och tekniska expertis kan vi hjälpa till att optimera din produkt eller värdekedja när det gäller kvalitet, pris och logistik.

Vi vet att våra kunder har olika behov och krav, och därför har vi under årens lopp fått hög kompetens inom prototyper, planering, inköp av material, tillverkning, montering, emballering och logistik. Vår kompetens ger dig som kund en produkt som är optimerad på bästa möjliga sätt ur pris- och kvalitetssynpunkt.

Du kan med fördel läsa mer om vår kompetens.

Vill du höra mer om hur
vi kan arbeta med din produkt?

+45 20 11 17 99
cm@hosta.dk

Christian Mosevang
Direktør

Eller skicka ett
e-postmeddelande
Christian Mosevang, Direktør - Hosta Industries A/S