Fokus på växt och optimering – hos oss och våra kunder

11-01-2017

Först och främst vill vi på Hosta Industries önska dig ett gott och lyckobringande nyår – vi hoppas att du har haft en trevlig julledighet! Vi vill också ta tillfället i akt och runda av 2016 och berätta lite om vad som sker i det nya året.

2016 bjöd för Hosta Industries del på ytterligare tillväxt och spännande investeringar som rustar oss för framtiden. Vi är redo att möta kundernas krav som kännetecknas av stigande komplexitet i jobb och efterfrågan av assistans till flera faser i värdekedjan.

Disruption vändes till optimering och utveckling

”Disruption” har under 2016 varit ett buzzword inom industrin. Det kan översättas till något i stil med ”hastig innovation från oväntad sida” och uppfattas av många som en fara, som innebar förlorade marknadsandelar. Men disruption ger också möjligheter, om man förmår att orientera sig i förhållande till den teknologiska utvecklingen och den nya verkligheten.

Det kan vara att förhålla sig till en helt ny verklighet över natten, men man behöver inte vända hela verksamheten på huvudet. Man kan starta så smått genom att se på de processer som man använder till produktionen idag. Är det andra processer som gör en existerande produkt bättre, snabbare, billigare? Eller kan produkten uppfylla kundernas behov bättre och ställa verksamheten starkare i morgon? Är det behov för nytt material, nya kvaliteter, nya framställningsmetoder eller något helt annat? Vi har solid erfarenhet med att hjälpa våra kunder utveckla och/eller optimera sina produkter.


Investering i framtiden

Utveckling av nya processer och optimering av produkter – för både oss själva och våra kunder – ska dessutom säkerställas genom ytterligare teknologisk utveckling av vår maskinpark. Mantrat ”work smarter, not harder” ska genomsyra vårt sätt att arbeta på – i förhållande till både processer och teknologi.

Vi upplevde den nyaste utvecklingen inom plåtbearbetning, då vi i oktober besökte EuroBLECH-mässan i Hannover och vi har nu investerat i en ny fiberlaser, Bystronic Bystar 10 kW, som just nu installeras i vår plåtavdelning. Den nya fiberlasern gör det möjligt att skära plåtarna bättre, snabbare och billigare. Med de stigande stålpriserna är det viktigt att fokusera på optimering, så vi utnyttjar materialet så bra som möjligt och effektiviserar i förhållande till bearbetningen.

Som totalleverantör märker v en stigande efterfrågan efter assistans till flera faser av våra kunders värdekedja – bland annat montering, lager m.m. Därför har v investerat i ett närliggande lager- och produktionshall som ger oss knappt 2 300 m2 mer, så att vi från mars i år råder över en produktionsarea på totalt 15 300 m2.


Kompetensutveckling är alltavgörande

Dansk Industri har tidigare skrivit att rätt kompetenser hos medarbetarna är avgörande för om danska verksamheter kan hantera och utnyttja de nya teknologierna. Vi skulle inte vara där vi är idag utan en kompetent medarbetarstab och vi vet hur viktigt det är att säkerställa konstant utveckling av våra kompetenser. Vi har därför under senaste kvartalet använt resurser på kompetensutveckling och vi kommer också i framtiden fokusera på detta område. Det är helt enkelt nödvändigt för oss att följa med på den fronten – inte bara i förhållande till våra kunders krav omkring kvalitet och bearbetning utan också för att kunna motivera och fasthålla medarbetarna vars yrkesmässiga utveckling är en central parameter till att bevara arbetsglädjen.

Att säkerställa kompetenser är också på dagordningen när vi i slutet av januari deltager i Industrisamarbetets monter till ”DM i Skills”. Ändamålet är att säkerställa att ännu fler motiverade och kunniga unga människor väljer en yrkesutbildning – för vårt vidkommande gärna inom industrin.

Vi ser alltså fram mot ett 2017, som bjuder på en lång rad spännande utmaningar. Vårt mål är att vara din kompetenta partner i hela värdekedjan från idé, utveckling och optimering över produktion till montering och lagerhållning.