Hosta laddar med tvåsiffrig miljoninvestering, fokus på partnerskap och Toyota-kvalitet

20/06-2017

Semestern väntar om hörnet och som många andra tar vi tillfället i akt och gör status över våren. Vi har använt de senaste månaderna på att rusta organisationen för ytterligare tillväxt, för att bättre kunna tillmötesgå kundernas krav.

Vad är viktigt för kunden?
Många företag upplever, oavsett bransch, att kunderna i stigande grad fokuserar på högre kvalitet, flexibilitet och effektivitet.

Som underleverantör ska vi konstant säkerställa kvaliteten på många nya och olikartade produkter för våra kunder och samtidigt kunna erbjuda kortare leveranstider. Det kräver flexibilitet, omställningsvillighet och en god portion förståelse för kundens behov. Vi vill erbjuda en kundanpassad lösning där vi kan bjuda in med vår sparring och expertis under hela processen inom metallbearbetning.

Därför beskriver vår strategi bland annat också kvalitet, leveranstid och kompetensutveckling som några av de viktigaste fokusområden under de kommande åren. Det är vår målinriktade insats på dessa områden, som ska medföra att vi kan tillmötesgå kundernas krav.

Halvering av reklamationer genom partnerskap med Toyota
I samarbete med Toyota har vi implementerat deras leverantörsprogram inom kvalitet. De är våra sparringpartners i processen med förbättringsinitiativ och hjälper oss att bli ännu bättre till att insamla och använda data/kunskap från medarbetare på de olika avdelningarna.

Succékriterier för detta arbetet är en årlig halvering av interna avvikelser och externa reklamationer. Vi har byggt upp ett datainsamlingssystem baserat på informationer från avdelningarna och medarbetarna med fokus på de avvikelser som förekommit internt mellan avdelningarna på fabriken och inte skickats vidare till kunden. Efterföljande arbetar vi med avvikelserna så de blir lösta, innan de når att utveckla sig till reklamationer.

Hela vårt kvalitetssystem och arbetet med avvikelser genomgår alltså en process, som ska skapa mervärde, både för kunden och för Hosta. Under 2016 uppnådde vi målet med en halvering av reklamationer på ett år. Slutmålet är noll reklamationer, vi är inte rädda för att lägga ribban högt!

Miljoninvesteringar skapar bas för ytterligare partnerskap och samarbete
Det senaste året har vi investerat ett tvåsiffrigt miljonbelopp för att säkerställa att vi har kapacitet och kompetens för att växa tillsammans med våra kunder. Vi har investerat i de senaste maskinerna på marknaden och arbetat fokuserat med kompetensutveckling av våra medarbetare. Våra nyinköpta byggnader öppnar också för nya möjligheter för ramavtal och monteringsuppgifter. På så sätt kan vi i ännu högre grad vara en fast samarbetspartner för våra kunder genom hela värdekedjan.

Vi gläder oss till att arbeta vidare med de olika utvecklingsområdena och vi är övertygade om att våra kunder och leverantörer får stor glädje av den insats vi gör och de nya möjligheter vi kan erbjuda.

 

Nytt inom organisationen
Nya initiativ präglar också vår interna organisation, där vår kamrer Trine K. Christensen har blivit ekonomichef med det överordnade ansvaret för Hostas ekonomi. Dessutom har vi anställt Jacob Overby som Area Sales Manager från och med 1 juni med ansvar för att vidareutveckla försäljningen till både nya och existerande kunder. Vi är glada för att fått ombord Jacob och tillsammans med resten av försäljningsorganisationen ska han säkerställa ett fortsatt gott samarbete med våra nuvarande kunder, men även dyrka nya, spännande projekt.

Med dessa ord önskar vi alla en riktigt god sommar. Vi håller semesterstängt under vecka 29, 30 och 31, men är klara att ta emot hänvändelser från er igen den 7 augusti. Relevanta kontaktpersoner och direkt kontaktinformation finns här på hemsidan.