Konsolidering och förändrade ägarförhållanden hos Hosta Industries

06/08-2020

Hosta Industries har tredubblat sin omsättning de senaste tio åren och påbörjar nu en ny fas med konsolidering och ägarskifte. Det familjeägda företaget fortsätter med Christian Mosevang som ensam ägare.

Hosta Industries, som är specialiserat inom automatiserad stålbearbetning, bland annat stansning, rörskärning, svetsning, laserskärning, kantbockning och verktygstillverkning, har haft en fantastisk utveckling de senaste 10 åren. Företaget har under 00-talet tredubblat sin omsättning och är i dag en av Danmarks ledande leverantörer till metallindustrin i Danmark och närliggande länder.

Tillväxtfasen har nu, bland annat till följd av coronakrisen, ersatts av en konsolideringsfas, och både ledning och styrelse har tagit ett steg närmare driften:

– Vi arbetar just nu med att sammanställa räkenskapsåret 2019/20, som avslutades den 30 juni 2020. Utvecklingen har varit tillfredsställande efter omständigheterna, men vi har dessvärre haft en fallande orderingång de senaste månaderna till följd av coronakrisen. Det har vi hanterat med hjälp av en organisationsanpassning och andra åtgärder, förklarar ägaren Christian Mosevang och fortsätter:

Vi har en stabil kundportfölj och en sund orderingång, och vi är övertygade om att vi nu måste blicka framåt och utnyttja de möjligheter som våra unika kompetenser inom stålbearbetning ger oss.

Christian Mosevang har tillsammans med sin bror Søren Mosevang ägt företaget sedan 2014 efter deras far Orla Mosevang, som grundade verksamheten 1973. Från augusti 2020 fortsätter Christian Mosevang som ensam ägare, eftersom de två bröderna har olika syn på den framtida strategin:

– Hosta är en fantastisk verksamhet, som under alla år har betytt mycket för vår familj. Nu står vi inför en ny fas som kräver en ny strategi, och här har min bror och jag olika åsikter om riktningen för Hosta Industries. Därför har vi kommit fram till att det bästa för företagets utveckling är att fortsätta med en enda ägare. Det har naturligtvis varit ett stort beslut som har inneburit många överväganden, men nu ser jag fram emot att pröva mina vingar med uppdrag på andra håll inom yrkeslivet, förklarar Søren Mosevang.

Søren Mosevang avgår officiellt som CEO på Hosta Industries fredagen den 7 augusti 2020, men behåller sin koppling till företaget även under den kommande perioden. Christian Mosevang återvänder till rollen som koncernchef – en befattning som han även innehaft från 2006 till 2018.

Styrelseordföranden Mikael Staal Axelsen är en nära sparringpartner för familjen Mosevang, och han har tagit ett steg närmare företaget i syfte att säkerställa en smidig övergång – både när det gäller det affärsmässiga och de förändrade ägarförhållandena:

– Jag och den övriga styrelsen ser mycket positivt på framtiden för Hosta Industries. Coronakrisen har gjort att vi nu har större fokus på drift och upprätthållande än på tillväxt och utveckling, men vi har ett extremt agilt och kompetensstarkt företag och har alla möjligheter att konsolidera oss under den kommande perioden, säger han och fortsätter:

Kunderna och deras behov har också hamnat ännu mer i centrum, och nu arbetar alla för fullt med att säkerställa en smidig övergångsfas för samtliga inblandade i förbindelse med ägarskiftet – både familjen, samarbetspartners och medarbetare.

Företagets årsredovisning för 2019/20 förväntas offentliggöras i oktober 2020. Ledning och styrelse förväntar sig ett resultat före skatt på motsvarande cirka 4 miljoner DKK. Eget kapital den 30 juni 2020 uppgår till motsvarande 42 miljoner DKK.

För ytterligare information, kontakta

  • Christian Mosevang, Hosta Industries A/S, tlf. +45 98 28 16 77, mobil +45 20 11 17 99 og cm@hosta.dk
  • Bestyrelsesformand Mikael Staal Axelsen, Hosta Industries A/S, mobil +45 40 70 41 88 og msa@fibertexpersonalcare.com