Ny installation är den första i sitt slag i Skandinavien

15/11-2018

De senaste åtta åren har bjudit på en stadig tillväxt hos Hosta Industries. I själva verket har nya och befintliga kunder bidragit till en tillväxt på över 300 %. Detta skapar utmaningar i hela organisationen och flaskhalsar i produktionen. Men med en organisationsförändring från 1 augusti 2018 och en massiv investering i produktionens flaskhals är Hosta redo för den förväntade tillväxten under de kommande åren.

Ökar kapaciteten med +25 %
Laserskärning av plattor har varit en viktig del av Hostas produktion i mer än 20 år. I dag har Hosta fyra planlasrar och en revolverstans, och med företagets största enskilda investering hittills har Hosta tagit ett steg framåt i fråga om kapacitet och automatisering. Vi har nyligen tagit de första initiativen till en installation av en ny planlaser med tillhörande Antil automatisk lagring av plattor. Lösningen tjänar en befintlig och en ny laserskärare från Bystronic. Alla parter är väldigt entusiastiska över denna lösning eftersom den nya installationen är den första i sitt slag i Skandinavien.
Installationen påbörjas senare i år, och planlasern förväntas vara fullt installerad i februari 2019.

Ambitioner för bättre service
Investeringen och installationen av den nya planlasern skapar under denna period extra press på kapaciteten på den aktuella avdelningen, men med utökade arbetstider i produktionen förväntar vi oss inte att det kommer att skapa ytterligare flaskhalsar. När implementeringen av hela anläggningen är klar kommer man få en större flexibilitet och kortare ledtider eftersom en omställning minskar från 15–20 minuter till ungefär fem minuter. Detta möjliggör mindre serier, kortare ledtider och därmed bättre service till våra kunder.

Publicering av årsredovisning 2017/2018
Investeringar i utbildning, kvalitet och strikt styrning av leveranstider har burit frukt. Hostas kvalitet har höjts ännu en nivå, vilket har spridit sig till driften. Alla på Hosta kan vara stolta över de ansträngningar som har gjorts och de resultat det har lett till.
Med de senaste investeringarna i organisationen och ny teknik har vi reviderat vinstprognoserna för de kommande åren jämfört med de föregående, men detta betyder verkligen inte att det inte har skett framsteg. Exakt dessa investeringar är byggstenar för ytterligare tillväxt och utökade affärsområden för Hosta.