Ny organisation och nytt fokus för stålföretaget Hosta Industries

Hosta Industries har i augusti 2018 fått en ny organisation – däribland en ny teknisk chef och en ny försäljningschef. Den nya organisationen säkerställer att Hosta Industries i takt med företagets tillväxt även i framtiden kommer att vara en handlingskraftig organisation på alla nivåer, samt att ägarna Christian Mosevang, vd, och Søren Mosevang, försäljningsdirektör, kan fokusera ännu mer på företagets strategiska utveckling.

 

Hosta Industries har under de senaste åren haft en stark tillväxt, både när det gäller omsättning och resultat. För att fortsätta den positiva trenden krävs en utveckling av organisationen. De organisatoriska förändringarna utgår från en önskan om ett tydligare ledningsfokus på kärnfunktioner och ska bidra till att kunderna i ännu större utsträckning upplever Hosta Industries som en partner.

”Vi har under senare år arbetat fokuserat med lean som förbättringskultur, med kundnöjdhet när det gäller kvalitet och leveranssäkerhet och med våra tillväxtmål i sikte. En del av lean är att effektivisera processer inte bara i produktionen utan även de administrativa processerna. Därför strömlinjeformar vi nu också organisationen ytterligare med syftet att våra kunder, samarbetspartners och medarbetare framöver ska uppleva Hosta Industries som ett starkare företag på alla nivåer”, säger Christian Mosevang, vd för Hosta Industries.

Teknisk avdelning med kundfokus
Per den 1 aug 2018 har det skapats en teknisk avdelning som ska fokusera på optimering av kundernas objekt, projektledning av komplexa kundprodukter, automation och implementering av ny teknik.

Ansvarig för avdelningen är Anders Christensen som går från Lean Project Manager till rollen som teknisk chef. Uppgifterna har tidigare genomförts på annat håll i organisationen, men den nya avdelningen bidrar till att stödja Hosta Industries mål att vara en partner för sina kunder. ”På det här viset avsätter vi ytterligare resurser på att hjälpa och råda våra kunder så att vi kan medverka till att optimera deras produkter och därmed deras verksamhet”, säger försäljningsdirektör Søren Mosevang.

I samband med förändringen har företaget expanderat och etablerat en rad nya lokaler som bildar ramen för den nya tekniska avdelningen.

Ny försäljningschef och nya möjligheter
För att frigöra tid till den strategiska utvecklingen och få in ny kompetens drar sig försäljningsdirektör Sören Mosevang undan den dagliga försäljningsledningen och lämnar över rodret till Jacob Overby, som under det senaste året har fungerat som Area Sales Manager.

När det gäller förändringen på försäljningsavdelningen säger Søren Mosevang: ”Med Jacob som försäljningschef skapar vi det nödvändiga säljfokus som kommer att utveckla försäljningen och skapa en stark, kundorienterad säljorganisation. Vi ser också till nya marknader bland annat i norr och fokuserar på några av de nya möjligheter vi erbjuder kunderna, bland annat inom 3D och rörbearbetning, som tillhör branschens bästa.”

Bästa hälsningar

Christian Mosevang, CEO &
Søren Mosevang, Sales Director
Hosta Industries A/S