Nyhetsbrev september 2016

02-11-2016

Vi har sedan sist avslutat bokslutet för 2015/16 med ett förnuftigt resultat och med fokus på investeringar i framtiden. En dela av Hosta Industries strategiska målsättning är att förbereda hela organisationen för ytterligare utveckling – det vill säga att fokusera på både kompetenslyft och teknologisk utveckling och investering i nytt material.

Kapacitet på alla fronter – säkring av leverans och kvalitet
Vi har under senaste året haft tillväxt på alla fronter och har idag ca. 80 medarbetare. Vi har anställt fler medarbetare inom produktionen, där vi kör dygnet runt. Vi har fått två nya medarbetare till orderbehandling och teknisk försäljningssupport, där Lisbeth Sørensen och René Hansen är redo att ta emot våra kunders order och förfrågningar. Allt för att säkerställa en snabbare responstid från orderingång och anbud till leverans. Utöver just responstid och leveranstid är kvalitet den viktigaste parametern för våra kunder och för att säkerställa att vi även i fortsättningen följer med på det området har vi anställt Thomas Jonstrup som kvalitetstekniker. Han är dagligen med till att säkerställa rätt processer och att vi kontinuerligt förbereder oss och följer med de stigande och mer och mer differentierade kvalitetskraven.

Teknologisk utveckling
Det sker också utveckling inom maskinparken och i skrivande stund installerar vi en ny HAAS VF5 vertikal fräs med 4 axlar, som ska bidra till den ökade omsättningen som vår CNC avdelning har. Den nya CNC fräs täcker behovet för att kunna bearbeta större ämnen och ha fler ämnen uppspända samtidigt. Med ett bearbetningsområde på 1524 x 660 x 635 mm och en kraftigare maskin, ger möjligheter inom spåntagning och kompletta leveranser. Med den senaste investeringen, har vi inom CNC spåntagning fyra fräsar och en svarv. Kontakta oss, om du har konkreta förfrågningar inom CNC bearbetning.

Inom den närmaste framtiden ska vi till EuroBLECH mässan i Hannover. Här ska framtiden säkerställas genom att ligga i framkant med lösningar inom kantbockning och laserskärning. En viktig del av framtiden är utvecklingen av lösningar, där robotar kan höja produktiviteten samt minska kostnaden. Vi har i det avseendet också etablerat ett samarbete med DIS (Dansk Ingeniør Service). De är specialister inom innovativ ingenjör service och ska i första hand hjälpa till med nya möjligheter inom robotsvetsning. Ett samarbete, som ska hjälpa till med att säkerställa optimala lösningar för våra kunder.

Lean – en strategi, som är värdeskapande för både kunder och medarbetare
For 3 år sedan började vi på Hosta Industries att arbeta efter de första Lean principerna och det har varit en spännande resa. Det är en resa som inte är slut, utan fortsätter många år in i framtiden. Det senaste är att vi i augusti har utbildat en rad LEAN-ambassadörer, där totalt 14 medarbetare från alla avdelningar får kunskap om och inspiration till Hosta Industries’ Lean-resa och som allesammans ska vara med till att säkerställa fortlöpande förbättringar – från anbud till den färdiga leveransen. Det är viktigt för oss att fortlöpande förbättra oss, så att vi tillsammans med våra kunder är redo för morgondagens utmaningar.

En del av resan handlar om att få Hosta Industries’ strategiske ambition ut till alla medarbetarna, där fokuseringen är att fasthålla och attrahera kunder till verksamheten. Nyckelordet är kvalitet, leveranstid och produktivitet och det har spridits till var enskild medarbetare, som arbetar med fokuseringen på detta varje dag. På så sätt kan och vill 80 medarbetare dagligen bidra med förbättringar, som också skapar motivation och arbetsglädje hos den enskilde medarbetaren.

Vi går hösten i möte med många spännande projekt och en fortsatt tilltro på en positiv utveckling inom branschen. Följ oss dessutom på LinkedIn för att bli fortlöpande uppdaterad på vad som sker hos oss.

 

De bästa hälsningar
Søren Mosevang
Försäljningsdirektör