Samhällsansvar

Det är en grundläggande del av Hosta Industries att visa ansvar gentemot det lokala samhället, miljön och människorna. Detta gör vi genom att arbeta med sociala, miljömässiga och personalrelaterade områden – där vi kan koppla ihop verksamheten med socialt ansvar. Det gör vi bland annat genom att arbeta med hållbarhet, vi tar socialt ansvar i form av samarbete med lokala myndigheter och andra organ som arbetar med utsatta grupper, och vi är engagerade i både det lokala föreningslivet och även i olika välgörande ändamål.

Hosta Industries vill hjälpa till att ta ansvar för att även utsatta grupper i samhället ska få en möjlighet att bli en del av den danska arbetsmarknaden. Vi samarbetar därför bland annat med:

  • De lokala jobbcenter där vi erbjuder praktikplatser för personer som vill testa sina färdigheter inom produktion eller behöver särskild hjälp för att komma in på arbetsmarknaden
  • Kommuner inom olika utbildningsprojekt som syftar till att förbereda arbetssökande för jobb inom industrin
  • Mentorskap för att säkerställa att man stannar på och har kontakt med arbetsmarknaden.

Hosta Industries vill vara en attraktiv arbetsplats och ta ansvar för att våra medarbetare utvecklas professionellt – både i förhållande till vår egen verksamhet och i förhållande till deras eget värde på arbetsmarknaden. Vi investerar därför resurser i att vidareutveckla våra medarbetare både genom vidareutbildning och internutbildning.

Arbetsmiljö är ett viktigt fokusområde för oss som vi bland annat säkrar via OHSAS 18001.

Vi har ett samhällsansvar för att se till att det i framtiden finns kvalificerad arbetskraft inom vårt område. Vi gör detta genom utbildning, kompetensutveckling samt samarbete med en rad utbildningsinstitutioner.

Hosta Industries har kontinuerligt lärlingar inom följande specialområden; industriteknik, låssmed och verktygsmakare, där vi fokuserar på att lärlingarna ska vara en del av arbetsplatsen på samma villkor som övriga anställda. Vi har ett ansvar för att kvalificera våra lärlingar så mycket som möjligt så att de har bästa tänkbara möjligheter på arbetsmarknaden. Därför arbetar vi med utbildningsplaner och strukturerad uppföljning av lärlingsmål samt ser till att lärlingarna får delta i alla delar av produktionen och på så sätt får god kännedom om företagets värdekedja.

Vår certifiering enligt ISO 14001 vittnar om att vi fokuserar på att värna om miljön i det sätt vi bedriver vår verksamhet. Vi fokuserar på återanvändning och att använda de mest miljövänliga metoderna – både i produktion och administration.

För Hosta Industries A/S är lokal närvaro mycket viktig och vi är glada över att kunna ge något vidare. Vi backar upp till föreningslivet i kommunen och visar vårt stöd där vi kan.
Därför stöder vi bland annat:

  • cykelnerven Danmarks tuffaste välgörenhetsevenemang, som varje år kör de tuffaste etapperna i Tour de France för att samla in pengar för en god sak, nämligen Scleroseforeningen.
    • Hjallerups Idrottsförenings handbollsavdelning, där vi sponsrar kläder till flickavdelningen U14 och herravdelningens första och andra lag.
    • 24 timmar i Hjallerup – en organisation som samlar in pengar till julemaerkehjemmet-hobro. Här simmar, cyklar och springer man m.m. oavbrutet i 24 timmar i den goda sakens tjänst. Hosta Industries A/S är väl representerat av medarbetare som bidrar till den goda saken
  • aauracing är en grupp studenter från Aalborg Universitet som samarbetar tvärs över flera utbildningar kring konstruktion och tillverkning av en racerbil. Teamet deltar i bland annat i racinglopp för studenter i Danmark, Tyskland och England. Hosta Industries A/S stöder dem med vår kompetens inom tillverkning och ger därmed eleverna möjlighet att testa nya metoder och tekniker i sina projekt.

Bli kontaktad

Vi kontaktar dig när du har tid.

Skriv dina uppgifter här.

Du kan också kontakta oss på telefon +45 98 28 16 77