Sommer hälsning från Hosta Industries A/S

29-06-2016

Semestern står för dörren och i samband med denna vill vi skicka er en liten hälsning.

Hos Hosta Industries A/S har vi haft en hektisk vår med ett positiv resultat. Vi vet dock att det väntar nya utmaningar och stora investeringar runt hörnet och det ska fattas många viktiga beslut för att säkerställa att förväntningarna till framtiden uppfylls.

Efter en dålig höst 2015 upplever vi att trenden har vänt från början av 2016 och fram till idag. Det gäller inte bara Hosta utan hela branschen. Vi förväntar oss därför att resten av 2016 också blir hektiskt och har redan nu vidtagit åtgärder och säkrat oss extra kapacitet på alla fronter.

Kraftigt stigande stålpriser
Budskapet från stålgrossisterna är att vi kan förvänta kraftigt stigande stålpriser redan från slutet av det andra kvartalet 2016. Michael Christensen från Lemvig Müller förutspår att priserna först kommer under press igen i slutet av tredje kvartalet 2016 – kanske till och med först i slutet av året. Så låga priser som under början av 2016, förväntar han dock inte.

Mycket framgångsrika seminarier
Vi har igen haft ett lyckat seminarium på Hosta under temat ”Design for Manufacturing”, där vi fokuserade på möjligheterna inom optimal utformning sedd i förhållande till produktionsprocesser. Vi presenterade en fallstudie där vi arbetat tillsammans med Migatronic där målet var att minska ett stort antal svetsvagnar till en. Om du vill höra mer om möjligheterna för kostnads-/kvalitetsoptimering inom ”design for manufacturing” vänligen kontakta vår försäljningsavdelning.

En förstärkt organisation
För att säkerställa framtida tillväxt har vi beslutat förstärka vår organisation betydligt med två nya befattningar: en HR ansvarig och en produktionschef. Dessutom förstärker vi både i produktionen och inom orderhanteringen och försäljnings stöd.

Ny svetsrobot
Vi är nu stolta ägare av en ny 4-meters svetsrobot. Svetsroboten ska bidra till att ge ökad kapacitet på befintliga produkter. Men ger oss nya möjligheter när det gäller fysiskt större och tyngre ämnen där det typiskt är längre svets-/hanteringstid. Det ger en betydande kostnadssänkning för kunden.

Miljö- och arbetsmiljöcertifikat
Hosta Industries A/S har tilldelats arbetsmiljöcertifikat (OHSAS 18001). Det innebär att vi arbetar strukturerat och kontinuerligt för en bättre arbetsmiljö, vilket i slutändan ger maximal driftstid och optimal leveranssäkerhet för våra kunder. Eftersom vi också har kompletterat vårt befintliga ISO 9001 med ISO 14001 ger samtidigt våra kunder en garanti för att vi är en arbetsplats med en tydlig profil i fråga om både kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Med dessa rader önskar vi alla en riktigt trevlig sommar!