Montering

Många företag väljer att outsourca monteringsuppdraget och vi förstår vikten av att du som kund har en pålitlig samarbetspartner med snabba genomloppstider och fokus på detaljer.

På Hosta Industries erbjuder vi montering på flera nivåer med fokus på kvalitet, leveranssäkerhet och korrekthet i alla faser av processen. Vi utför montering av både enskilda eller flera delar.

Våra kunniga och erfarna installatörer känner till de olika typerna av material och vet hur de behandlas bäst. Vi kan därför hantera montering i hög kvalitet utifrån vitt skilda kundspecifikationer – oavsett om det gäller enkla eller avancerade lösningar.

Hanteringen av inköpen till processen tar vi också gärna hand om. Beskriv gärna ditt monteringsuppdrag så hjälper vi till med rådgivning och optimering av din process utifrån de behov du har.

Du kan tryggt lämna monteringsdelen till oss och få en säker och tillförlitlig montering – varje gång.

Våra montörer har den nödvändiga erfarenheten, kunskapen och expertisen inom montering av allt från små till stora produkter som kräver större precision. Vi är professionella och fokuserade på uppdraget med fokus på kvalitet genom alla processer – och vi är mycket angelägna om att upprätthålla en genomgående hög standard, från produktutveckling och produktion till monteringsmomentet. Därför kan du alltid räkna med att få en produkt av hög kvalitet.

Våra medarbetare är vana att arbeta självständigt samt i större grupper, så att du oavsett vilket monteringsuppdrag du har alltid kan få den hjälp du behöver från Hosta Industries.

Efter monteringen packar vi gärna produkterna och levererar dem till kunden.

Utforska också gärna möjligheterna för skräddarsydd paketering, eller kontakta oss för ytterligare information.

Montering av stål

Bli kontaktad

Vi kontaktar dig när du har tid.

Skriv dina uppgifter här.

Du kan också kontakta oss på telefon +45 98 28 16 77