Teknisk sparring och optimering

Vi har i många år lagt vikt vid att lösa problem för våra kunder och bidra med teknisk sparring. Vi har med vår kompetens möjlighet att bidra i hela processen; ända från idéstadiet till prototyp och slutligen tillverkning av den färdiga produkten.

Vår kompetenta personal förstår att kunderna har specifika behov. De har stor kunskap om och erfarenhet av att omsätta idéer till 3D-modeller och produktionsritningar som kan användas som grund för att förverkliga din produkt eller prototyp. Vi kan också hjälpa till att hitta rätt tillverkningsprocess för just din produkt utifrån de specifikationer och önskemål du har.

Vi har hjälpt många kunder med teknisk sparring när det gäller produkter – både för nya produkter och med optimering av befintliga produkter.

Behöver du en second source eller har du idén men saknar ritningen och sparring avseende möjligheter och begränsningar? Då kan du kontakta oss och låta oss hjälpa dig skapa en konkurrenskraftig produkt.

Produktutveckling

Produktutveckling är nyckeln till en konkurrenskraftig produkt. Därför erbjuder vi på Hosta Industries, med stor kunskap och know-how, teknisk sparring och optimering av din produkt.

Produktutveckling kan vara en stor utmaning eftersom konstruktören helst ska ha alla processer i åtanke när de första strecken dras. För att uppnå en konstruktion som tillgodoser produktens egenskaper, processäkerhet och konkurrenskraft krävs en enorm kunskap om produkten, tillverkningsprocesserna och processflödet. Det kan ofta vara små detaljer som avgör skillnaden om en byggprocess är säker och konkurrenskraftig eller inte. Dessutom krävs det en stor insats för att hålla sig ajour med de senaste tillverkningsprocesserna.

Från konstruktion till slutkund

 

Med råd kring konstruktion och en lösning som innefattar paketering och märkning, redo för leverans till slutkunden, fick möbeltillverkaren jämn kvalitet och kort leveranstid.

 

Läs mer om caset
Optimering av stålprocessen

Bli kontaktad

Vi kontaktar dig när du har tid.

Skriv dina uppgifter här.

Du kan också kontakta oss på telefon +45 98 28 16 77