Vad är er vision för företagets framtid?

01-02-2016

Orla Mosevang startade Hosta Industries i en hyrd lokal, i en liten Nordjylland stad, 1973. Idag har företaget över 13 000 m2 produktionslokaler i Hjallerups industriområde, Nordjylland. Hosta Industries är ledande underleverantör till metallindustrin både i Danmark och utomlands. Företaget har sedan starten 1973 utvecklats snabbt och står idag som ett modernt och välmående företag.

Från det att Hosta Industries såg dagens ljus, har företaget strävat efter att leverera bästa möjliga produkt till kunden. Detta mål har alltid genomsyrat företaget, där det finns en konstant fokus på att teamet alltid kommer göra sitt bästa för att leverera den höga kvalitet som kännetecknar Hosta Industries. Idag drivs företaget av Christian och Søren Mosevang. Vi frågade dem några frågor om livet som ledare och hur det fungerar i praktiken att vara bröder och sparringpartners i ett stort industriföretag.

Vad är er vision för företagets framtid?
Christian: “Vi har fastställt en strategi för tillväxt och har gjort stora investeringar i kapacitet och nya tekniker under finanskrisen och har kommit betydligt starkare från det jämfört med andra konkurrenter. Vi tror verkligen att vi har en legitimitet och en produkt som gör våra kunder mer konkurrenskraftiga och det bidrar till att stärka vår marknadsposition.”

Søren: “Om 10 år finns vi på angränsande marknader som Norge, Sverige och Tyskland . Gärna i en mycket större utsträckning än vi är idag. För oss handlar visioner om utveckling och ett ständigt fokus på Hosta Industries känns igen för hög kvalitet på den internationella marknaden samt den danska. Vi skyr inte en utmaning – inte heller över gränserna.”

Ni har etablerat en ny strategi – vad innebär det för företaget som helhet?
Søren: “Vår tillväxt under de senaste åren kostar – eftersom det också ska byggas upp en organisation. Detta är för att rymma den stadiga tillväxt som har präglat företaget under de senaste åren. Vi håller på att bygga upp en bättre supportorganisation och vi inser naturligtvis att det kommer att belasta bottenlinjen under en period.”

Christian: “Det finns beslut som helt elementärt ska vidtas för att få framtiden i åtanke. Ett välkänt ordspråk hos oss är att vi måste investera i framtiden innan vi kan förvänta oss att gå med vinst. Det bör sås ett frö före skörd. Det är just därför det har varit nödvändigt med en detaljerad och långsiktig strategi för vår organisation – därför vi alltid tänker på var vi är om 5, 10 eller 15 år, eller var vi gärna vill vara.”

Hur fungerar det att vara bröder och samtidigt delägare i ett företag som Hosta Industries?
Christian: “Fördelen av att vara bröder, är absolut att man känner varandras styrkor och svagheter. Vi är alltid på jobbet och har ofta en dialog om problemställningar över matbordet på familjesammankomster. Även om det kan vara en utmaning, är det självklart många fler fördelar än nackdelar, att vi känner varandra så väl att vi gör. Så ska det också vara.”

Søren “Det är inte säkert att vi alltid är överens, men det handlar om kompromisser och att hela tiden kunna se vår gemensamma vision. ¨Det är där vi kan känna det välbekanta – att vi har en drive och en styrka som utan tvivel liknar varandra. Vi växte upp med Hosta Industries och det är en stor del av vårt DNA. Därför har vi som bröder i gemensamt att vi nu och i framtiden, alltid kommer alltid agera i enlighet med företaget och varandras bästa. Detta är en aspekt som ligger till grund för en ömsesidig respekt och evig förståelse för den andres arbete – det hindrar oss inte att vi är bröder, det är vår styrka.”