Lagerlösning och samkörning med forecast

Vid ett nära samarbete kring kapacitet, lagerlösning och samkörning med forecast blir utbytet stort för båda parter. Hosta Industries har möjlighet att kontinuerligt anpassa kapaciteten, så att du som kund har en försäkran om att produkterna finns tillgängliga i den omfattning som behövs.

Toyota Material Handling levererar lastbilar till hela världen med ett starkt fokus på kvalitet. Företaget är världens största återförsäljare och tillverkare av gaffeltruckar och lagerutrustning. I Danmark levereras mer än var tredje lastbil härifrån.
Toyota Material Handling behöver en flexibel genomströmning och lagerlösning. Hosta Industries finns här till förfogande när det gäller lagerkapacitet och produktion.
Toyota Material Handling binder lager hos Hosta Industries och skickar löpande forecast gällande för 12 månader – så att vi ständigt är uppdaterade på deras senaste önskemål och behov.

Den löpande prognosen gör att vi har möjlighet att automatiskt justera, organisera och samköra våra pågående produktioner med Toyota Material Handlings forecast. Mot denna bakgrund kan vi sätta i gång produktionen av objekten. Detta ger en viss säkerhet och för kunden möjligheten att kontinuerligt planera och justera sina behov och önskemål genom att bara uppdatera oss med deras senaste forecast. Med vår höga flexibilitet kan vi på Hosta Industries vara säkra på att kunden får 100 % leveranssäkerhet på sin forecast för objekten.

Kontakta oss gärna för att höra hur vi kan hjälpa dig i samband med lagerlösningar och leverans.

Lagring leverans av stål

Vill du höra mer om hur
vi kan arbeta med din produkt?

+45 20 11 17 99
cm@hosta.dk

Christian Mosevang
Direktør

Eller skicka ett
e-postmeddelande
Christian Mosevang, Direktør - Hosta Industries A/S