Lagerhållning och leverans

När du som kund ingår ett långsiktigt samarbete eller partnerskap med Hosta Industries finns det möjlighet för att anpassa dina interna processer så att lagerkostnaderna hos dig men även hos Hosta Industries minimeras. Vi har många års erfarenhet av just in time-leveranser till kunder som liksom oss arbetar med LEAN, Toyota Production System eller liknande.

Genom ett tätt samarbete kring just in time-leveranser blir utbytet stort för båda parter. Hosta Industries har möjlighet att kontinuerligt anpassa kapaciteten, och du har som kund på så sätt en försäkran om att produkterna finns tillgängliga i den omfattning som behövs.

Kontakta oss för att få veta mer om möjligheterna för just in time-leveranser.

Flexibilitet och förtroende

Flexibilitet och förtroende är nyckelord i ett samarbete med Hosta Industries – och är en av förutsättningarna för att vår setup fungerar så bra som den gör.

Baserat på dina behov och önskemål har vi möjlighet att beställa hem material till lagret. Materialet finns här tillgängligt för bearbetning som exempelvis laserskärning, stansning eller bockning så att dina artiklar kan bearbetas och levereras just-in-time.

Under hela processen ger vi gärna råd om design eller bearbetningsform med syfte att skapa en smartare lösning för dig och din produkt – och därmed öka din konkurrenskraft avseende både pris och kvalitet.

Läs mer om vår kompetens och vad vi erbjuder inom teknisk sparring och optimering.

Lagerlösning och samkörning med forecast

 

Toyota Material Handling, världens största tillverkare av gaffeltruckar och lagerutrustning, har tecknat ett avtal som ger dem en försäkran om att de kan justera sina behov löpande och samtidigt ha 100 % leveranssäkerhet på forcastade objekt.

 

Läs mer om caset
Lagring leverans av stål

Bli kontaktad

Vi kontaktar dig när du har tid.

Skriv dina uppgifter här.

Du kan också kontakta oss på telefon +45 98 28 16 77