Anodisering

Anodisering – eller exolering som det också kallas – är en effektiv ytbehandling för aluminium som vi erbjuder i samarbete med några av Danmarks bästa ytbehandlare.

Exolerad/anodiserad aluminium erbjuder oanade användningsmöjligheter, såväl praktiska som dekorativa ändamål.

Anodisering förstärker aluminiumets korrosionsbeständighet och färgäkthet. Ytbehandlingen öppnar också upp för en mängd infärgnings- och användningsmöjligheter.

Aluminiumytan är i sig själv väldigt mjuk och därför mycket mottaglig för korrosion. Obehandlad aluminium blir med tiden glanslös och grå medan anodiserad aluminium däremot behåller en hög glans och ett snyggare utseende under längre tid. 

Anodisering har i detta sammanhang egenskaperna att:

  • Förbättra korrosionsbeständigheten
  • Göra ytan hård, vilket ökar motståndet mot mekaniskt slitage
  • Skapa en elektriskt isolerande yta
  • Ta fram en dekorativ yta, till exempel infärgning

Vill du ha dina objekt ytbehandlade erbjuder vi det gärna som en tilläggslösning i tillverkningsprocessen hos oss.

Läs mer om andra typer av ytbehandling.

Processen

Anodiseringsprocessen inleds med en förbehandling som ger de obehandlade aluminiumobjekten en jämn yta. Här används alltid en kemisk metod. Förbehandlingen kan utökas med slipning, polering, metallborstning, sandblästring eller glasblästring för att få fram speciella ytstrukturer. De förbearbetade objekten är sedan klara för den elektrolytiska processen som ökar motståndet mot slitage och korrosion. Processen skapar samtidigt elektrisk isolering.

Vid vanlig anodisering varierar skikttjockleken från 5 till 25 μ, beroende på legeringssammansättningen och vad objekten ska användas till. När man anodiserar och infärgar aluminium har den valda aluminiumlegeringen stor betydelse för slutresultatet. Objekt för utomhusbruk bör ha en tjockare anodisering än objekt för inomhusbruk. Efter anodiseringen framstår aluminiumet neutralt i färgen – och det finns här möjlighet för en infärgning av aluminiumet.

Bli kontaktad

Vi kontaktar dig när du har tid.

Skriv dina uppgifter här.

Du kan också kontakta oss på telefon +45 98 28 16 77