Förkromning

Förkromning är en ytbehandlingsprocess i vilken metallobjekt får en metallisk ytbeläggning först av nickel och sedan krom.

Beläggningarna fälls ut i vattenhaltiga lösningar (elektrolyter) av nickel- eller kromsalter medan metalljonerna reduceras till en metallbeläggning på objektets yta med hjälp av en extern strömkälla.

Denna ytbehandling kallas också dekorativ förkromning eftersom det ger objektet ett mycket dekorativt yttre, och det framstår i stort sett spegelblankt under förutsättning att underlaget har förarbetats korrekt.
Förkromning är ett beläggningssystem där nickelbeläggningen utgör den långt största delen av skikttjockleken. Krombeläggningen fälls ut i mycket liten skikttjocklek, vanligen 0,3–1 μm så att nickelbeläggningens yta täcks och man erhåller en ljus, metallblank och dekorativ yta.

Ytbehandlingen kan appliceras på många typer av objekt och används bland annat inom möbelindustrin och elektronikindustrin. Förkromning utförs vanligen på objekt i bland annat stål, mässing och koppar.

Läs mer om andra typer av ytbehandling.

Olika typer av förkromning

Hårdkrom används särskilt för ytor som ska vara slitstarka och korrosionsskyddade – inklusive bland annat cylindrar, axlar, valsar, verktyg och maskindelar för livsmedelsindustrin. Beläggningen kan i motsats till de andra två typerna av förkromning göras i mycket tjocka lager mellan 10 och 1 000 gram, vilket ger en god nötningsbeständighet för många ändamål. Det ger dessutom bra korrosionsskydd i många miljöer.

Glanskrom är den mest dekorativa formen av dessa tre. Glanskrom används som en dekorativ typ av förkromning, och används oftast i till exempel armaturer och stolsben. Här är det sällan tal om någon tjocklek över 0,25–1μ. Beläggningen har nästan alltid en tjockare glansnickelbeläggning som underlag.

Svart krom används sällan – och kännetecknas av en jämn djupsvart dekorativ beläggning. Denna typ används ofta på grund av den tekniska karaktären till exempelvis optisk utrustning som ljusabsorberande ytor. Svartförkromade ytor består huvudsakligen av kromoxider.

Bli kontaktad

Vi kontaktar dig när du har tid.

Skriv dina uppgifter här.

Du kan också kontakta oss på telefon +45 98 28 16 77