Varmförzinkning

Hosta Industries erbjuder i samarbete med externa samarbetspartner ytbehandling av dina objekt – inklusive varmförzinkning. 

Varmförzinkning är den mest effektiva formen av korrosionsskydd. Eftersom stål är en mer ädel metall än zink kommer zinken att skydda stålet katodiskt. Under varmförzinkningsprocessen, som sker genom nedsänkning i en ca 450 °C varm zinksmältning uppstår en reaktion mellan de två metallerna, och därigenom skapas en legering mellan metallerna. Detta skapar en mycket stark adhesion mellan zink och stål.

Efter en förbehandling i betningsbadet sänks stålkonstruktionen ned i zinksmältningen. Därefter rensas stålkonstruktionen från eventuellt överskottszink och genomgår en kvalitetskontroll för att säkerställa ett optimalt resultat.

Legeringen är så stark och solid att stålkonstruktionen kan transporteras och hanteras utan att zinken skadas därigenom.

Varmförzinkat stål kräver i princip inget underhåll och används vanligtvis för utomhuskonstruktioner, till exempel beslag, konstruktionsstål, altaner och trappor.

Läs mer om andra typer av ytbehandling.

Få en specificering av den rätta ytbehandlingen

Alla produkter – både stora och små – utsätts för klimatpåverkan och korrosion som förkortar deras livslängd. Hur snabbt nedbrytningen sker beror på vilka miljöfaktorer konstruktionen utsätts för. Det är därför i detta sammanhang av stor betydelse om produkterna är avsedda för utomhusbruk eller om de ska användas inomhus.

Målning och galvanisering används för att skydda stålet mot korrosion, men det är i detta sammanhang särskilt viktigt vilket färgsystem som väljs och hur ytbehandlingsprocessen sker, om konstruktionen ska få ett effektivt skydd i många år.

Är ytbehandlingen inte av rätt typ och kvalitet för din produkt påverkar det produktens livslängd.

Vi hjälper dig gärna både med rådgivning och optimering när det gäller din produkt – vi förstår nämligen vikten av en säker ytbehandling.

Bli kontaktad

Vi kontaktar dig när du har tid.

Skriv dina uppgifter här.

Du kan också kontakta oss på telefon +45 98 28 16 77