Svetsning i kolstål

Vi är på Hosta Industries specialister inom svetsning i kolstål. På detta område kan vi både utföra manuell svetsning och svetsning med robot.

Vi har hög kapacitet när det gäller svetsning i kolstål, eller CO2-svetsning som det kallas i dagligt tal. Det erbjuds TIG-svetsning, MIG-/MAG-svetsning, CMT-svetsning, punktsvetsning och bultsvetsning.

Vi väljer alltid svetsmetod baserat på det enskilda objektet samt önskemål och behov från dig som kund – detta bidrar till att ge det bästa resultatet.

Vår personal är certifierad inom standardsvetstyper, vilket bidrar till att säkerställa en hög kvalitet.

Läs mer om de olika svetsmetoderna nedan eller kontakta en av våra kompetenta medarbetare för mer information. Vi berättar också gärna mer om möjligheterna för svetsning i rostfritt stål och aluminium.

MIG-/MAG-svetsning är en förkortning av Metall Inaktiv Gas- eller Metall Aktiv Gas-svetsning. Det innebär att det är skyddsgasen som avgör huruvida det rör sig om MIG- eller MAG-svetsning. I vardagligt tal kallas processen ofta helt enkelt CO2-svetsning.

Vid MIG-/MAG-svetsning skapas en ljusbåge mellan objektet och fyllnadsmaterialet som kontinuerligt matas från en spole. Fyllnadsmaterialet fungerar alltså som en elektrod.

Valet av skyddsgas bestäms utifrån det material man svetsar i samt fyllnadsmaterialet som man svetsar med. Skyddsgasförbrukningen ligger på 10–20 l/ min huvudsakligen beroende på vilken bågform man svetsar med (kortbåge eller spraybåge).

MIG-/MAG-processen är den mest använda svetsprocessen, både när det gäller manuell svetsning, automatsvetsning och robotsvetsning.

CMT (Cold Metal Transfer)-svetsning är känt för att bland annat att ha en högre svetshastighet, ökad produktivitet och en bättre spaltöverbyggnad än man upplever vid andra svetstyper. CMT-svetsning utförs med fördel med en lägre värmepåverkan av objektet samtidigt som svetssömmarna görs med mindre svetssprut. Därför är det en svetsmetod som med fördel kan användas vid tunnplåtssvetsning.

TIG står för Tungsten Inert Gas och används vanligtvis vid svetsning av tunna material.

TIG-svetsning ger god kvalitet då det bildas mycket lite eller inget sprut vid svetsningen. TIG-svetsning kan utföras i kolstål, rostfritt stål och aluminium, så metoden är oerhört mångsidig.

TIG-svetsning ger ett speciellt visuellt resultat då svetsningen är mindre. TIG-svetsning gör det möjligt att smälta samman material från två objekt utan fyllnadsmaterial (svetstråd). Själva svetsprocessen har inte lika stor output som CO2-svetsning.

Bultsvetsning är en svetsmetod som har utvecklats uteslutande för svetsning av bultar och stag. Hosta Industries svetsar från M4–M12.

Bultsvetsning kräver en bultsvetsmaskin och svetsbultar/stag. Med en ultrakort, hög strömimpuls smälts en speciellt utformad spets på bulten mellan skivmaterialet och bulten, och på så sätt svetsas bulten fast. Bultsvetsning kräver ingen laserskärning av hål eller andra formationer i objektet.

Punktsvetsning är en metod som mycket ofta används inom bilindustrin för att svetsa samman två plattor där ytorna ligger mot varandra. Svetsprocessen används också på många andra platser, och Hosta Industries svetsar bland annat delar till kaminer med denna process.

Där används kopparelektroder som kan vara särskilt utformade för uppgiften. Elektroderna pressas mot skivmaterialet och det tillförs en hög strömimpuls på kort tid. Resultatet blir att skivmaterialet smälts samman. Metoden passar bland annat bra för material som aluminiumzink, galvaniserat stål och stålplattor.

Bli kontaktad

Vi kontaktar dig när du har tid.

Skriv dina uppgifter här.

Du kan också kontakta oss på telefon +45 98 28 16 77