Svetsning i rostfritt stål

Förutom att vara specialister inom svetsning av kolstål har Hosta Industries också skapat en avdelning som fokuserar enbart på svetsning av rostfritt stål.

Vi ser här till att dina rostfria objekt behandlas på rätt sätt och vi är i ständig kontakt med våra leverantörer av rostfritt stål – så att du kan dra fördel av en optimerad process. När det gäller svetsning av rostfritt stål förstår vi vikten av säker svetsning och korrekt hantering av produkten. Vi fokuserar uteslutande på att leverera objekt av högsta kvalitet och därför är alla medarbetare certifierade inom de vanligaste svetstyperna.

Inom svetsning av rostfritt stål erbjuder vi MIG-/MAG-svetsning, TIG-svetsning, bultsvetsning och punktsvetsning.

Du kan läsa mer om de olika svetsmetoderna nedan eller kontakta oss för råd.

Vi erbjuder även svetsning i kolstål och aluminium.

Svetsmetoderna MIG och MAG står för Metall Inaktiv Gas och Metall Aktiv Gas. Det innebär att det är skyddsgasen som används vid svetsningen som bestämmer huruvida det rör sig om MIG- eller MAG-svetsning. Ofta benämns MIG- och MAG-svetsning även som CO2-svetsning.

MIG- och MAG-svetsning skapar en båge av ljus mellan ett objekt och fyllnadsmaterialet som kontinuerligt matas från en spole.
Fyllnadsmaterialet verkar således som en elektrod.

Skyddsgasen väljs utifrån det material som ska svetsas och utifrån det fyllnadsmaterial som används.
Gasen ligger här mellan 10 och 20 l/minut och är i första hand beroende på vilken typ av båge man svetsar med; kort båge eller spraybåge.

MIG/MAG-svetsprocessen är en av de vanligaste svetsprocesserna när man talar om såväl manuell svetsning som robotsvetsning.

Svetsmetoden TIG står för Tungsten Inert Gas och används nästan alltid vid svetsning i tunna material.

TIG-svetsning är den vanligaste svetsmetoden för en finare kvalitet eftersom det bildas otrolig lite eller nästan inget svetssprut vid denna metod. TIG-svetsning används för svetsning i svart stål, aluminiumsvetsning och svetsning av rostfritt stål. Jämfört med CO2-svetsning har TIG-svetsning mindre output.

Dock ger TIG-svetsning en mindre svetsning och ett annorlunda visuellt resultat. Detta beror på att svetsmetoden gör att svetsaren inte behöver använda fyllnadsmaterial/svetstråd när två material ska svetsas ihop.

Svetsmetoden bultsvetsning används endast för att svetsa stag och bultar på olika objekt. Hosta Industries erbjuder bultsvetsning inom M4 – M12.

Vid bultsvetsning används svetsbultar och stag samt en bultsvetsmaskin. En kort och stark strömimpuls smälter en speciellt utformad spets på bulten. Detta ger en fastsvetsad bult.

Vid bultsvetsning behövs ingen laserskärning, förstansning eller liknande på objektet.

Svetsmetoden punktsvetsning används mycket inom fordonsindustrin där två plåtytor svetsas samman. Punktsvetsning används inte bara inom fordonsindustrin utan också i andra sammanhang. Processen används också i stor utsträckning inom tillverkningen av kaminer.

Där används kopparelektroder vilka är särskilt användbara för de olika svetsuppdragen. Elektroderna används genom att man pressar dem mot plattorna medan en hög strömimpuls tillförs under en kort period. På detta sätt smälts ytorna samman.

Svetsmetoden är särskilt bra för svetsning av aluminiumzink, stålplåt och varmgalvaniserat stål.

Hosta Industries erbjuder även betning som ett komplement till svetsning av ditt objekt. Betning är användbart för att förändra ett objekts yta. För detta ändamål används elektrotermisk rengöring med en kolfiberborste och vätska som bidrar till att göra svetsningen ren. Under rengöringen försvinner bland annat det svarta som bildas vid svetsningen, och därefter sköljs vätskan bort från objektet. Det är en mild process som ser till att objektet inte repas.

Som en efterföljande process kan anläggningen finpolera svetsningarna, vilket innebär att du kan placera till exempel en logotyp eller önskad text på objektet.

Vi erbjuder betning i samarbete med några av Danmarks ledande samarbetspartners.

Bli kontaktad

Vi kontaktar dig när du har tid.

Skriv dina uppgifter här.

Du kan också kontakta oss på telefon +45 98 28 16 77