Stansning

Stansningen är en av hörnstenarna hos Hosta Industries. Vi bygger på många års erfarenhet och har kontinuerligt utvecklat vår kompetens inom området. Därför kan vi i dag erbjuda en uppsjö av möjligheter inom revolverstansning, automatstansning och excenterstansning till våra kunder.

Stansning är normalt den process som väljs när produktvolymen är så stor att det är intressant att effektivisera. Detta innebär att stansade objekt ofta har låga enhetskostnader. Genom stansningsprocessen är det möjligt att tillverka även de mest komplicerade objekt, och det är därför ett bra alternativ till laserskärning av plåt. Vi rekommenderar därför att du läser mer om laserskärning av plåt.

Vi ger dig gärna råd så att du kan få den perfekta lösningen för din produkt.

En automatiserad process gör det möjligt att ställa in maskinen för ytterligare bearbetning så att man kan få ett mer färdigt objekt ur processen. Automatstansning är idealisk vid större volymer. Här är en hög enhetlighet, lägre enhetskostnader och hög effekt i fokus.

Läs mer om automatiserad stansning

Excenterstansning eller stansning med manuell matning ger också goda möjligheter till hög output och låga enhetskostnader. Möjligheterna är i stort sätt de samma som med automatisk matning, och man kan, med hjälp av ett progressivt formverktyg, bygga in flera processer. Vid excenterstansning med manuell matning är det vanligtvis tal om mindre volym på antingen objektet eller materialåtgång, och dessutom är verktygsinvesteringarna lägre.

Läs mer om excenterstansning

Revolverstansning sker vid en CNC-styrd maskin, utrustad med en mängd olika verktyg, vilka alla utför ett specifikt stansuppdrag. Verktygen i revolverstansen är flexibla och kan ställas in så att objekten stansas enligt kundens specifikationer; enkelt och snabbt.

Läs mer om revolverstansning

Bli kontaktad

Vi kontaktar dig när du har tid.

Skriv dina uppgifter här.

Du kan också kontakta oss på telefon +45 98 28 16 77